• BYGHERRE: HOFOR Energiproduktion A/S
  • BYGHERRERÅDGIVER: MOE A/S Rådgivende Ingeniører
  • HOVEDENTREPRENØR: NCC Danmark A/S
  • KONTAKTPERSON: Bo Møller Christensen
  • ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
  • UDFØRT: Juni 2016 – august 2017
  • BEMANDING: Gennemsnitlig 6 mand

I forbindelse med renovering af HOFOR Amagerværket har M Niemann A/S sammen med LH Hockerup stået for demontering af understøtninger af kajbånd samt renovering af kajkant.

Opgaven var en del af en nedrivningsentreprise udført af LH Hockerup. Her er der bl.a. udført miljøsanering, totalnedrivning af maskinanlæg for stacker reclaimer, nedtagning af maskinanlæg for vendetårn og kultransportbånd samt nedbrydning af dæmning ved stacker reclaimer.

Under nedrivningen var værket fortsat i drift, hvilket stillede store krav til håndtering af støv, miljø, sikkerhed og færden på pladsen.Renoveringen af Amagerværket sker i forbindelse med omstillingen fra kul til biogas, der sikrer bæredygtig el- og varmeproduktion. Hermed bidrager HOFOR til, at København kan nå sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.