• Kunde: HOFOR – Amagerværket
  • Opgave: PCB Sanering og totalnedrivning
  • Udført: Januar 2016 – April 2016
  • Bygherre: HOFOR Energiproduktion A/S
  • Rådgiver: Sweco A/S
  • Kontaktperson: Marina Snowman
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

LH Hockerup A/S udfører PCB sanering og totalnedrivning af eksisterende tankanlæg på HOFOR Amagerværket. LH Hockerup A/S udfører nedrivning af to tanke på henholdsvis 45.000 m³ og 50.000 m³, hultagning i tankgårdsmur, PCB sanering, samt fjernelse/demontering af diverse importrør med olierester. Da den sidste tank i tankgården fortsat er i drift og skal bevares, har dette krævet grundig afgrænsning af tanken der skal bevares og god planlægning omkring nedrivningsprocessen, samt stor fokus på vibrationer fra nedrivningen. Derudover har adgangsforholdene været meget snævre, hvilket har stillet store krav til logistikforholdene på pladsen.

Værket er under nedrivningen fortsat i drift. Dette har generelt stillet store krav til håndtering af støv, miljø, sikkerhed, samt generel færden på pladsen.