• BYGHERRE: Metroselskabet I/S
  • ENTREPRENØR: CMT Metro Cityringen
  • ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
  • UDFØRT: Januar 2016
  • BEMANDING: Gennemsnitlig 2 mand

I forbindelse med etableringen af metrolinjen Cityringen har M Niemann udført boring af 30 huller i ren beton på ca. 3-4 meter i dybden.

Boringen skete med henblik på fundering for stabilisering af bygning.

Cityringen er det største byggeri i København i næsten 400 år, og vil med i alt 15,5 kilometer lange tunneler og 17 stationer forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.

Når Cityringen åbner i sommeren 2019, forventes antallet af passagerer i den københavnske metro at fordoble.